IMAG0091IMAG0092IMAG0093  

101年4月16日種植

泉州已經初嚐甜蜜果實  

101/9/14泉州已經初嚐甜蜜果實

 

芘達雅Pitaya農場 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()